Kamis, 23 Agustus 2012

Syukur

 Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Makmur Jika Bersyukur, Hancur Jika Kufur
Tidak ada orang yang lebih kaya di dunia ini melebihi Nabi Sulaiman Alaihissalam. Baik di masa lalu, di masa kini, maupun di masa datang.
Meski demikian,
Nabi Sulaiman tidak pernah sombong dan membanggakan diri. Ia justru sering merasa takut jika kelak menjadi orang yang kurang bersyukur karena kekayaan.
http://majalah.hidayatullah.com/?p=1949
MAKNA BERSYUKUR KEPADA ALLAH SWT
ALLAH telah memberikan segala kebutuhan untuk manusia dalam kehidupan, tapi terkadang mereka lupa bersyukur. Mereka lupa bahwa apa yang mereka punya adalah pemberian ALLAH.
http://hyukaaffandie.blogspot.com/2011/01/makna-bersyukur-kepada-allah-swt.html
Bersyukurlah Kepada Allah
• Bersyukur kepada Allah adalah perintah.
“Karena itu, ingatlah (berdzikirlah) kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu kufur (mengingkari nikmat)-Ku” (QS. Al-Baqarah: 152).
• Tidak bersyukur berarti kufur. Lihat QS. Al-Baqarah: 152, dan firman Allah:
“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, namu jika (sebaliknya) kamu justru kufur (mengingkari nikmat-Ku), maka esungguhnya adzab-Ku sangat pedih” (QS. Ibrahim: 7).
http://inspirasiislami.com/index.php/2012/01/bersyukurlah-kepada-allah/
Bersyukur Kepada Allah
Bersyukur artinya berterimakasih kepada yang memberi nikmat/hadiah kepada kita melalui hati yang tulus, dengan pujian secara lisan, dan perbuatan yang menyenangkan si pemberi nikmat tersebut.
Iman terbagi menjadi dua, separuh dalam sabar dan separuh dalam syukur. (HR. Al-Baihaqi)
Jika kita mendapat kurnia dari Allah, hendaklah kita ucapkan “Alhamdulillah” (segala puji bagi Allah).
http://media-islam.or.id/2011/03/29/bersyukur-kepada-allah/
Bagaimana Cara Bersyukur
Syukur mencakup tiga sisi:
a. Syukur dengan hati, yaitu kepuasan batin atas anugerah.
b. Syukur dengan lidah, dengan mengakui anugerah dan memuji pemberinya.
c. Syukur dengan perbuatan, dengan memanfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai dengan tujuan penganugerahannya.
Uraian Al-Quran tentang syukur mencakup sekian banyak aspek. Berikut akan dikemukakan sebagian di antaranya
http://muslimbanget2012.blogspot.com/2010/01/bagaimana-cara-bersyukur.html
http://ustadchandra.wordpress.com/2010/11/01/pedoman-islam-menyikapi-musibah/
http://maripeduli.blogspot.com/


 Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
 Keagungan Syukur
Kata syukur sepadan dengan kata al-hamdu walaupun kata syukur lebih dekat pada pengucapan rasa terimakasih terhadap nikmat yang telah Allah swt. anugrahkan kepada seseorang, sementara kata al-hamdu merupakan ungkapan rasa t
erimakasih dalam bentuk umum.
Para ulama mendefinisikan Syukur sebagai ungkapan aplikatif dengan menggunakan segala apa yang dianugrahkan Allah swt sesuai dengan tujuan penciptaan anugrah itu. Karena itu syukur terbagai pada tiga bagian; syukur i’tiqodi (bersyukur dalam bentuk keyakinan), syukur qauli (bersyukur dalam bentuk ucapan) dan syukur ‘amali (bersyukur dalam bentuk perbuatan dan prilaku). Jadi untuk mensyukuri suatu nikmat secara sempurna, seseorang harus mengetahui terlebih dahulu untuk apa nikmat tersebut diciptakan dan dianugrahkan Allah swt. Misalnya, untuk apa mata, telinga, akal dan alam ini diciptakan Allah swt. Jika telah ditemukan jawabannya, maka gunakanlah nikmat itu sesuai dengan tujuan dimaksud.
http://www.dakwatuna.com/2008/03/426/keagungan-syukur/
http://stiualhikmah.ac.id/index.php/kajian/artikel/166-syarifuddin-mustafa-ma
http://pembinaanpribadi.blogspot.com/2011/11/keagungan-syukur.html
Hakikat Sabar dan Pendapat Para Ulama Tentang Sabar
http://ufukislam.com/alam-islami/akhlak/hakikat-sabar-dan-pendapat-para-ulama-tentang-sabar/
Makna Syukur yang Benar
Tidak jarang manusia bersyukur hanya jika mendapatkan nikmat berupa materi duniawi saja. Lalu luput mensyukuri nikmat yang jauh lebih hakiki berupa keimanan yang terjaga. Bagi seorang Muslim, iman adalah harga mati yang tak bisa ditawar lagi. Selama keimanan masih tertancap dalam raga, maka tak ada pilihan lain kecuali bersyukur kepada-Nya. Dalam shalat lima waktu, seorang hamba wajib mengulang-ulang permohonannya kepada Allah untuk diteguhkkan dalam nikmat iman tersebut. “Ihdina as-shirat al-mustaqim” tunjukilah kami jalan yang lurus.
Bersyukur tentu tak sekadar membasahi lidah dengan ucapan syukur semata. Sebagaimana dia tak cukup untuk diakui di dalam hati saja tanpa ada refleksi amalan kebaikan. Namun, sikap syukur yang benar adalah ketika seseorang mampu menjadikan rasa syukur di hati menjadi zikir di lidah dan berbuah kepada ketaatan kepada Allah semata.
http://majalah.hidayatullah.com/?p=2594
http://afifahthahirah.multiply.com/journal/item/64/Belajar-Bersyukur
http://maripeduli.blogspot.com/

 Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Bersyukur atas diri
Diri ini adalah seorang makhluk yang diciptakan Allah dengan sebaik-baik bentuk. Diri merupakan manusia pilihan dari berjuta-juta sperma yang berebutan untuk menjadi zigot. J
adi diri adalah manusia pilihan yang dipilih Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Tiap diri adalah pemimpin bagi dirinya. Yang nanti diminta pertanggungjawabannya. Ada yang berandai..andaikan aku tidak menjadi makhluk yang namanya manusia, itu tandanya dia belum mengetahui tentang dirinya.Jika itu terjadi dimana Allah yang dia yakini..yang dia sembah..yang dia minta perlindunganNya..lebih baik kita berpikir bagaimana cara kita untuk mensyukuri diri ini.
http://dettyherawati.blogspot.com/2010/07/bersyukur-atas-diri.html
Bersyukur Atas Apa yang Kita Miliki
Kadang kala kita lupa bersyukur apa yang telah diberikan ALLAH SWT kepada diri kita sendiri bahkan merasa masih banyak manusia yang merasa kekurangan atas diri sendiri, padahal ALLAH telah menciptakan menusia sesempurna mungkin dan manusia lah makhluk yang paling sempurna dimuka bumi ini.
Syukurilah apa yang telah diberikan oleh ALLAH SWT, rawat dan peliharalah titipan yang telah diberikan, semoga kita menjadi orang yang sering bersyukur ALLAH itu maha adil terhadap hambanya, tapi kenapa Manusia sering mengabaikannya.
http://filsafat.kompasiana.com/2010/04/15/bersyukur-atas-apa-yang-kita-miliki/
http://maripeduli.blogspot.com/

 Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Rahasia Syukur, Sabar, dan Istighfar
Dalam mukaddimah kitab Al Waabilush Shayyib, Imam Ibnul Qayyim mengulas tiga hal di atas dengan sangat mengagumkan. Beliau mengatakan bahwa kehidupan manusia
berputar pada tiga poros: Syukur, Sabar, dan Istighfar. Seseorang takkan lepas dari salah satu dari tiga keadaan:
http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nasehat/rahasia-syukur-sabar-dan-istighfar.html
Kisah Nyata Doa Terkabul – “Kesabaran Berlapis”
“Kedudukan sabar dalam agama bagaikan kepala bagi jasad.
Jika kepala putus, badan pun akan hancur”.
— Ali bin Abi Thalib —
http://syaamilquran.com/kesabaran-berlapis.html
http://sabarsyukur.blogspot.com/
http://filsafat.kompasiana.com/2012/05/11/kunci-kehidupan-itu-sabar-dan-syukur/
http://dedi5611.blogdetik.com/perihal/

 Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Sabar, Syukur, dan Istighfar
“Ya Allah, anugerahkan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatMu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orangtuaku dan agar aku mengerjakan kebajika
n yang Engkau ridhai. Dan masukkanlah aku dengan rahmatMu ke dalam golongan hamba-hambaMu yang shalih.” (Doa beliau ini merupakan kutipan dari firman Allah di surat An-Naml, ayat 19).
“Jika kalian bersyukur maka sungguh Aku akan tambahkan untuk kalian, dan jika kalian kufur, sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih” (QS. Ibrahim: 7)
http://fauzinurrahman.blogspot.com/2012/01/sabar-syukur-dan-istighfar.html
Syukur dan Sabar
Hidup seorang muslim hendaknya selalu berada pada dua hal:
Hal bersyukur dan sabar. Jika ia sehat, ia bersyukur dan gunakan
kesehatannya untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat.
Sebaliknya, jika sakit, ia ikhlas dan bersabar sambil terus menerus
berusaha mengobatinya, disertai dengan sikap tawakal pada Allah.
Ia sadar, Allah-lah zat yang mampu menyembuhkan penyakitnya.
Dalam kaitan ini Allah berfirman :
" (Yaitu Tuhan) Yang telah menciptakan aku, maka Dia-lah yang
memberi petunjuk. Dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan
minum kepadaku. dan apabila aku sakit, Dia-lah Yang menyembuhkan
aku. Dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan
aku (kembali). Dan Yang amat kuinginkan akan mengampuni
kesalahanku pada hari kiamat." - Asy Syu'araa'; 26: 78 -82.
http://sabarsyukur.blogspot.com/2009/04/syukur-dan-sabar.html
Penjelasan Sabar, Syukur, dan Istighfar oleh Ibnul Qayyim
Dalam mukaddimah kitab Al Waabilush Shayyib, Imam Ibnul Qayyim mengulas tiga hal di atas dengan sangat mengagumkan. ibnul qayyim mengatakan bahwa kehidupan manusia berputar pada tiga poros: Syukur, Sabar, dan Istighfar. Seseorang takkan lepas dari salah satu dari tiga keadaan:
http://fanni.suyuti.com/2012/07/penjelasan-sabar-syukur-dan-istighfar-oleh-ibnul-qayyim/
http://dedi5611.blogdetik.com/perihal/

 Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
AYAT ALQURAN TENTANG SYUKUR
14. 6:53. Dan demikianlah telah Kami uji sebahagian mereka (orang-orang yang kaya) dengan sebahagian mereka (orang-orang miskin), supaya (orang-orang yang kaya itu) b

Bersyukur

Kalkulasi “Satu” Rahmat

17 Jun 2008 3 Komentar by top1hit4m in Haji, Tools, Umum, Utama Tag:oksigen, rahmat, syukur

Rahmat per-definisi orang miskin adalah kekayaan. Rahmat bagi orang tertindas adalah kebebasan. Rahmat bagi penguasa adalah langgeng kekuasaan. Rahmat bagi pedagang adalah laris daganganya. Rahmat bagi staf biasa adalah diangkat ke dalam jabatan. Rahmat bagi petani adalah pane melimpah ruah. Dengan arti kata Rahmat adalah mendapatkan sesuatu yang belum dalam genggaman. Selengkapnya

Mukjizat Sains al Qur'an

Salah satu yang dapat meneguhkan keyakinan itu adalah Ilmu Pengetahuan. Tingkat Keyakinan seseorang ditentukan oleh seberapa Ilmu Pengetahuannya. Maka bagaimana kita mencari Ilmu Pengetahuan tersebut? Apakah harus kuliah hingga mencapai Doktor, harus bekerja sebagai guru atau dosen? Tidak usah jauh–jauh, al Qur’an sudah menyediakannya melimpah untuk kita pelajari dan renungi. Selengkapnya

Pocicus Bdg

Pocicus Bdg
Manfaat positif minum teh sangat banyak, jika disimpulkan ada 14 macam, antara lain: [1] Teh bisa membangkitkan semangat orang, memperkuat kemampuan berpikir dan mengingat. [2] Teh dapat menghilangkan rasa lelah, mendorong metabolisme, serta memiliki fungsi memelihara kemampuan reguler jantung, pembuluh darah, usus lambung dan fungsi lainnya. [3] Minum teh memiliki manfaat yang sangat baik terhadap pencegahan kerusakan gigi. Menurut penyelidikan dari Inggris menunjukkan, bahwa anak-anak yang sering minum teh, kerusakan giginya dapat berkurang 60%. [erabaru.net]

Kejujuran

Cara Sederhana Mengajarkan Anak Untuk Bersyukur Bersyukur adalah hal yang sederhana namun sulit untuk dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita.

Selanjutnya

“Kejujuran itu adalah ketenangan, sementara kebohongan adalah kegelisahan” (HR. Bukhari)

Selanjutnya

MINUM SAMBIL BERDIRI

MINUM SAMBIL BERDIRI

“Sungguh janganlah salah seorang dari kamu minum sambil berdiri.” Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim (6/110-111) dari Umar bin Hamzah: “Telah bercerita kepadaku Abu Ghithan Murri, bahwa sesungguhnya dia mendengar Abu Hurairah berkata: “Telah bersabda Rasulullah e…, kemudian dia menyebutkan hadits itu dan menambahkan:“Barangsiapa yang lupa maka hendaklah memuntahkannya.”Selengkapnya

Minum Berdiri

Mari saling mengingatkan.Larangan “Minum Berdiri” (fakta Medis)

Dalam Islam, diatur adab-adab yang senantiasa kita lakukan setiap hari. Conth kecilnya adalah minum. Islam menganjurkan kita untuk minum sambil duduk dan sebaiknya tidak dalam keadaan berdiri.

Selanjutnya

BAHAYANYA MINUM SAMBIL BERDIRI

BAHAYANYA MINUM SAMBIL BERDIRI

Air minum yang masuk dengan cara minum sambil duduk akan disaring oleh sfringer. Sfringer adalah suatu struktur maskuler (berotot) yang bisa membuka (sehingga air kemih bisa lewat) dan menutup. Setiap air yang kita minum akan disalurkan pada pos-pos penyaringan yang berada di ginjal.

Selanjutnya

Amazing 30

Sinopsis:

Life begins at thirty, begitu kata pepatah. Padahal yang terjadi kadang malah membuat kita resah dan bimbang ketika akan melewati usia ini. Berbagai hal seolah terus memberatkan pikiran. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ketakutan-ketakuan seperti apa yang sering membuat kita resah melewati usia 30? Kemapanan finansial, kah? Belum mendapat pasangan hidup? Kesiapan mental? Karier? Atau apa?.

Buku panduan praktis yang berisi kumpulan tips dan trik ini akan membantu Anda memecahkan berbagai persoalan dan dilema menjelang usia 30. Buku ini juga dilengkapi catatan perjalanan penulis, serta berbagai kisah menarik yang akan membuat Anda tersenyum menyambut usia baru.

Selanjutnya

Tien Sumartini: Iya, keponakanku, yang yatim di usia balita, alhamdulillah belajar dr keprihatinan, malah terasah emosinya,sampe bisa nulis buku "Amazing 30,-Melewati Usia 30 dengan Senyuman" Toko bagus.com juga bisa.Gramedia on line, dan Gramedia seJawa, Sumatera dan Kalimantan.Terimakasih sebelumnya.

photobucket 1

photobucket